Общи условия на „ЕксаКонсулт“ ЕООД

Настоящите условия са в сила от 30.03.2023 година.

„ЕксаКонсулт“ ЕООД предлага обучения, консултански услуги във всички нива на бизнеса, проекти, онлайн и присъствени обучения. Споменатите в този документ условия важат за всички описани дейности.

За да се регистрирате и за да участвате в нашите обучения или проекти, е необходимо изрично съгласие за нашите Общи условия. За целта молбата ни е всички участници или потребители да се запознаят с настоящите Общи условия, преди да пристъпят към регистрация.

При изразяване на съгласие чрез маркиране на отметка за съгласие с настоящите Общи условия, можем да считаме постигната договореност между страните, равносилна на договор по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

„ЕксаКонсулт“ ЕООД се задължава да отрази всяка актуализация или промяна в общите условия в сайта на компанията. Потребителите (при необходимост) ще бъдат уведомени в писмен вид чрез електронната поща на всеки един от тях, получена чрез формата за регистрация. При несъгласие с която и да била част на общите условия, „ЕксаКонсулт“ ЕООД препоръчва да на правите регистрация. При продължаване и завършване на регистрацията, компанията ще счита, че сте се съгласили и приели общите условия.
При възникнали въпроси – моля, да се свържете с нас чрез електронната ни поща.

1. Определения

„Компанията“ или „ЕксаКонсулт“ ЕООД се отнасят за юридическото лице „ЕксаКонсулт“ ЕООД , ЕИК: 206830033, със седалища и адреси на управление област София (столица), община Витоша, гр. София, ул. Беловодски път 4, администратор на уебсайта https://www.exaworks.com, коeто предоставя обучителния и консултански услиги, наричани „Обучения“ , „Проекти“ , „Услуги“ или „Мастерклас“, като част от своята професионална дейност.

Обученията в различни сфери включват провеждане на лекторски часове и практически задачи. Изборът на лектори е право единствено и само на „ЕксаКонсулт“ ЕООД .

„Участниците“ или „Потребителите“ на нашите услуги се отнасят към всички, регистрирали се в съответното обучение юридически или физически лица.

2. Потребители и участници

„ЕксаКонсулт“ ЕООД предоставя на всички участници Общите условия преди да бъдат извършени действия по регистрация.
Формулярът за регистрация включва:
1. Потребителско име, email адрес и парола
2. Изрично потвърждение за запознаване с общите условия
Предоставянето на тези данни са задължителни за целите на обучението на „ЕксаКонсулт“ ЕООД . При всяка регистрация и плащане, всеки един от потребителите получава мейл с потвърждение от страна на компанията на електронната поща, предоставена от частника. Предоставянето на тези данни ще служи единствено и само за целта на обученията.

Настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публична договореност между страните, както и тарифите за такси на всяко обучение.
Потребители и участници в обученията могат да бъдат граждани, навършили 18 години, независимо от техния пол и религия.

3. Такси за участие

Всички такси са обявени в официалния сайт exaworks.bg
Всички такси се заплащат в националната валута Български лев.
Всички такси могат да бъдат платени чрез системата на Epay включително плащане с дебитна/кредитна карта, каси на Изипей или банков превод.
Всички такси са обявени с ДДС и потребителите при заплащане на дадено обучение, не дължат нищо допълнително.
„ЕксаКонсулт“ ЕООД носи отговорност за всички средства, постъпили по банковата сметка на компанията. „ЕксаКонсулт“ ЕООД не може да поеме отговорност за проблеми, възникнали със системите за плащане или с проблеми, които не зависят от конкретната работа на компанията.

4. Методи за плащане

След регистрация като Потребител и избор на желаното Обучение, трябва да изберете един от следните методи за плащане:

4.1. Плащане през системата на epay.bg, включително с дебитна и кредитна карта – за повече информация за създаване на акаунт и извършване на плащания през системата, моля посетете epay.bg.

За Ваше улеснение, по-долу ще намерите процеса за плащане през ePay:
4.1.1. След като картодържателят избира „плащане“ на заявена от него стока/услуга, той автоматично е пренасочен към платежния сървър на ePay.bg, а ePay.bg препраща клиента към сайта на БОРИКА за плащания с кредитни карти;
4.1.2. Картодържателят въвежда данните на своята карта;
4.1.3. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти, както и участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова организация (Visa International / MasterCard International) и ако картодържателя премине успешно процеса на идентификация, то БОРИКА извършва авторизацията и връща клиента на сървъра на ePay.bg със съответния отговор.

4.1.3.1. EPay.bg визуализира на картодържателя електронна разписка в случай на успешно плащане; 
4.1.3.2. ePay.bg визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна

4.1.4. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти и картата участва в системата за разпознаване на картодържатели, но картодържателят не премине успешно процеса на идентификация, то търговецът получава съобщение от БОРИКА.

4.1.4.1.БОРИКА изпраща съобщение към ePay.bg за неуспешна транзакция.
4.1.4.2. ePay.bg визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна. 

4.1.5. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера от карти, но не участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова организация (Visa International / MasterCard International) в зависимост от договорените условия между ePay и търговеца:

4.1.5.1. БОРИКА извършва авторизация и връща клиента към сървъра на ePay.bg със съответният отговор за успешно или неуспешно плащане

 • ePay.bg визуализира на картодържателя електронна разписка в случай на успешно плащане;
 • ePay.bg визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна, в случай на неуспешно плащане.
4.1.5.2. БОРИКА отказва извършването на авторизация и връща клиента към сървъра на ePay със съответното съобщение за невъзможност за разпознаване на клиента. ePay.bg визуализира на картодържателя съответното съобщение, получено от БОРИКА.

4.1.6. В случай, че картата, с която се извършва плащането е предварително регистрирана в ePay.bg:

4.1.6.1. еPay.bg изпраща заявка за плащане (авторизация) към БОРИКА;
4.1.6.2. БОРИКА връща отговора – успешно или не е плащането;
4.1.6.3. ePay.bg визуализира на картодържателя електронна разписка в случай на успешно плащанe

Контакти на Ипей АД при технически проблеми:
Телефон: +359 2 921 08 50, имейл: merchant@epay.bg
Контакти на Ипей АД при съмнения за злоупотреби с карти, оплаквания от клиенти и оспорение плащания:
Телефон: +359 2 921 08 80, имейл: office@epay.bg

4.2. Плащане по банков път – Можете да платите чрез банков превод по следната банкова сметка:
IBAN: BG09RZBB91551015604363
BIC: RZBBBGSF
Банка: КВС Банк
Титуляр: ЕксаКонсулт ЕООД

4.3. Плащане на каса на Изипей/EasyPay – с EasyPay имате възможност да заплатите направената поръчка в брой в касите на EasyPay в цялата страна. Пълен списък на касите на EasyPay можете да видите тук . При избор на този вид плащане, ще Ви бъде предоставен код, който да посочите при плащане на каса на EasyPay;

5. Авторски права

Уебсайтът exaworks.bg и всички теми и обучения, предлагани от Ексауъркс, са обект на интелектуална собственост. Участниците в присъствените обучения или закупилите онлайн обучения, могат да ги ползват единствено и само за лични цели.
Участниците и потребителите нямат право по никакъв начин да разпространяват публично материалите от обученията по какъвто и да било повод, както и да ги рекламират, преработват, възпроизвеждат или копират частично или изцяло.
Описаните условия и правила важат и за базите данни на уебсайтът, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

6. Отказ от обучението

Всеки участник има правото да се откаже от участие в обучението в рамките на 14 дневен срок от получаване на уведомителния email за успешно записване. За целта трябва да изпрати уведомително писмо на office@exaworks.bg с изискване за прекратяване на взаимоотношенията за даденото обучение.

Моля, имайте предвид, че „ЕксаКонсулт“ ЕООД няма да има възможност да възстанови сумите на записалите се участници ако те се откажат от курса седем дни преди началния час на провеждането му или стартирането на обучението онлайн. Правото на отказ прекратява взаимоотношенията между страните за конкретното обучение.

При отказ от участие с оглед гореописаните условия, сумата за конкретно платеното обучение, ще бъде възстановена до 14 дни, считано от датата на получаване на известието за прекратяване.

7. Промяна на общите условия на „ЕксаКонсулт“ ЕООД

При промяна на общите условия на компанията, „ЕксаКонсулт“ ЕООД има задължението де уведоми записалите се участници в обученията на посочения от тях електронен адрес, както и да постави измененията в сайта на компанията, в 7 дневен срок от настъпването на тези обстоятелства.

При възникнало несъгласие от страна на участниците или потребителите с оглед постъпилите изменения, същите могат да се откажат от участието в конкретното обучение, за което са се записали, без да дължат неустойки. При липса на изричен отказ, компанията счита, че установените отношения между страните могат да продължат безпрепятствено.

Измененията в общите условия влизат в сила в деня на изпращането на уведомление до всеки един участник. От този момент в 7 дневен срок, при несъгласие от страна на участниците или потребителите, компанията следва да получи писмено съобщение на официалната електронна поща, с което да уведоми “ЕксаКонсулт“ ЕООД за този отказ.

Не се счита отказ от обучението на участниците или потребителите при промяна на Общите условия заради разпореждане на компетентен орган на власт.

8. Правила на поведение

Участниците или потребителите на обученията и програмите се задължават да спазват определените норми на поведение, уважение и респект към всеки един лектор или участник. При нарушаване на някои от тези правила, „ЕксаКонсулт“ ЕООД има правото едностранно да прекрати участието на всеки потребител, който нарушава процеса на работа, пречи с поведението си на останалите участници или проявява обидно и непристойно поведение по време на присъствените и неприсъствени обучения.

При прекратяване на участие с оглед гореописаните предпоставки, компанията не дължи възстановяване на сумите, платени за конкретното обучение от страна на участника.

9. Заключителни разпоредби

При възникнали спорове, страните се споразумяват да ги решават чрез преговори и в дух на взаимно разбирателство. В случай на установена невъзможност за това, възникналите спорове се решават от компетентните органи на властта. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Кореспонденцията между страните, както и общите условия, следва да бъдат признати като официални доказателства.

„ЕксаКонсулт“ ЕООД предлага обучения и консултантски услуги, които по никакъв начин не обещават или гарантират конкретен резултат.

Получените сертификати указват уверението, че участника е завършил обучението, за което е изявил желание да участва.

10. Контакти

Юридическо име на  компанията: „EксаКонсулт“ ЕООД,
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Беловодски път 4
Електронна поща: office@exaworks.bg

Scroll to Top

Бизнес етикет и фирмена култура

В това обучение ще разберете:
 • Как да разберем събеседника си, колегата или партньора си, ако познаваме възрастовите и културни особености на средата.
 • Кои са най-важните комуникативни умения, за за изпреварим другите.
 • Как разчитаме вербалните и невербалните послания.
 • Колко е важно да сме облечени правилно.

Валентина Долмова

Валентина Долмова е квалифициран коуч, организационен и социален психолог, асистент в Института за Изследване на Населението и Човека (ИИНЧ) към БАН. През 2014 основава компанията ILC International, която специализира в работата с т.нар. „високо-ефективни“ – лидери, спортисти, ръководители и предприемачи. Зад гърба си има повече от 2500 часа индивидуална работа с хора в сферата на личностното развитие и продуктивността. Изнесла е над 40 обучения само в последните 18 месеца и продължава да работи с отличени компании в България като CWP/ PostScriptum, VM Ware, Melon Tech, и др.

Валентина завършва бакалавър по финанси и мениджмънт, в един от най-добрите университети в Англия – Warwick Business School, Warwick University, след което дълги години работи в консултантския сектор. Ръководител е на трансформационни проекти в банки като UBS, Barclays, HSBC и др в Лондон.
Сертифицира се като коуч от The Coaching Academy UK през 2014, а в последствие задълбочава знанията си като завършва магистратура в специалност „Организационна психология и поведение“ към London University, Birkbeck. През януари 2020 г. стартира докторантурата си в област ‚социална психология‘, под ръководството на политическия психолог проф. др. Антоанета Христова.

Слав Танев

Светослав Танев е роден и израснал в София. Завършва българска филология в Софийския Университет „Климент Охридски“. Започва работа в рекламния отдел на първия мобилен оператор Мобиком, участва в създаването на месечното списание на компанията, работи с продуценските екипи на рекламните агенции в създаването на идеи за кампании и имиджови клипове.
Завършва курс по Маркетинг и комуникационни умения в Cable&Wireless College, UK. По-късно се присъединява към екипа на Мобилтел като ръководи творческия отдел. Работи с австрийската рекламна агенция Demner, Merlicek & Bergmann, Wien и международен екип при създаването новото продуктово портфолио на мобилния оператор. Участва в ребрандирането на компанията и препозиционирането й на пазара. Участва в игралния филм „Островът“ на Камен Калев и ТВ продукцията „Стъклен дом“. Автор на концепции и сценарий за събития, криейтив на фотосесии, дизайн на музикални албуми и плочи. Работи и като маркетинг и ПР в Сатиричен театър „Алеко Константинов“.
Основен житейски принцип за възприемането и определянето на света около нас изгражда на базата на сентенцията “less is more” или „малкото е повече“ на Лудвиг Мис ван дер Рое.

Елина Петрова

Елина Петрова завършва висшите си образования в УНСС специалност „Икономика и управление на телекомуникациите“ и „Маркетинг“ и в последствие магистърската степен по „Бизнес администрация“ в Американския университет.

Заема ръководни постове в международни компании. Създава и развива маркетинговата информационна система в А1, на базата на която се оформя стратегията на компанията. Участва в различни стратегически проекти, в създаването на нови брандове и услуги. Създава стратегията на Telekom Austria Group за „Клиентско изживяване“. Във Виваком, освен за „Клиентско изживяване“, отговаря и за „Управление на взаимоотношенията и стойността на клиентите“, „Корпоративни процеси“ и „Анализ на данни“. Въвежда за първи път в Телеком индустрията платформата за „Маркетинг в реално време. През 2022 г. създава компанията за консултантски услуги и обучения „Exaworks”.

Преминава през всички ръководни програми на Telekom Austria Group, завършва CIM, UK, участва в обучение по дигитален маркетинг на Digital Marketing Institute в Шотландия. До този момент е правила повече от 1000 презентации.
Интересува се от интериорен дизайн и проектиране, а в свободното време е страстен почитател на зимните спортове.

Силвия Лулчева

Сивия Лулчева завършва класа на професор Стефан Данаилов със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“. Започва своята актьорската кариера в Младежки театър Николай Бинев“, играе в „Театър 199“, Открита сцена „Сълза и смях“, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас., а от 2019 г. е част от трупата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Освен многобройните роли в театъра и киното, от 2011 г. участва във всички сезони на сериала „Столичани в повече“. В момента участва в седем постановки на Сатиричния театър, като огромен успех постига с моноспектакъла #мъжътмиевиновен. Със силна гражданска позиция, Силвия Лулчева взема участие в редица инициативи с обществен характер, води събития под патронажа на Столична община.
Най-популярният ѝ персонаж в дублажа е Кари Брадшоу в „Сексът и градът“, а други по-известни заглавия с нейно участие са „Женени с деца“ (дублаж на bTV), „Огнената Грейс“ (дублаж на Нова телевизия), „От местопрестъплението: Маями“, „Забравени досиета“ и „Династията на Тюдорите“.
През 2004 г. печели първата награда „Икар“ в категория „най-добър дублаж“ (тогава наричана „Златен глас“) за дублажа на „Сексът и градът“ и „Женени с деца“, където е номинирана заедно с Мария Русалиева за цикъла „Шекспирови пиеси“, и Венета Зюмбюлева за „Ало, ало!“ и „Отдаденост“.
Награда Икар 2006 на САБ за главна женска за ролята на Лия в спектакъла на Илия Добрев “Милост за мама”.

Вербална и невербална комуникация

В това обучение ще разберете:
 • Как да сме разпознаваеми като личности, професионалисти и като компании.
 • Как да подсилим присъствието си и да спечелим околните.
 • Как да се справим в критична ситуация с труден събеседник.
 • Какво е успехът за нас и за другите.

Как да постигнем най-доброто клиентско изживяване

В това обучение ще разберете:

 • какво е „Клиентско Изживяване“ и с какво то се различава от  „Обслужване на клиенти“;
 • какви са основните техники за дизайн на най-доброто „Клиентско Изживяване“;
 • как да конструирате Customer Journey/Клиентска пътека
 • защо трябва да направите промени в съществуващите вътрешни процеси и с кои да започнете;
 • как да измервате нивото на „Клиентско Изживяване“ във Вашата компания.
 • Кои са най-важните предпоставки за успешното въвеждане на принципите на „Клиентско Изживяване“ във Вашата компания.

Основи на клиентското изживяване

В това обучение ще разберете:

 • какво е „Клиентско Изживяване“ и с какво то се различава от „Обслужване на клиенти“;
 • какви са основните техники за дизайн на най-доброто „Клиентско Изживяване“;
 • как да измервате нивото на „Клиентско Изживяване“ във Вашата компания.
 • Кои са най-важните предпоставки за успешното въвеждане на принципите на „Клиентско Изживяване“ във Вашата компания.