Какво е Customer Experience или Клиентско изживяване

Какво е Customer Experience или Клиентско изживяване

Може би ви е направило впечатление честото използване на този термин напоследък?
Дали като Клиентско изживяване, дали като Customer Experience (CX). В последните години СХ стана доста модерен термин и фокус на стратегии …